Hakkında

Uludağ Bilişim, 2002 yılından beri sağlık sektörüne Bilgi Sistemleri tasarlayan ve kuran, bu sistemlerin servis ve destek hizmetlerini yürüten bir yazılım şirketidir.


Kurulduğu günden bu güne sağlık sektörünün istekleri ve gereksinimlerini gözlemleyen, analiz eden; sonuçlara kendi deneyim ve bilgisini de katarak projeler geliştiren Uludağ Bilişim, teknolojinin yüksek kalitesini taşıyan "Yazılım Ürünleri" ile bir çözüm merkezidir.


Ülkemiz sağlık sisteminin güncel sorunlarının tümüne gerek kullanılan ileri teknoloji gerek bu sektörde uzun tecrübelere sahip uzmanlarımız sayesinde kesin çözümler sunulmaktadır. Uzun süren analizler sonrası hastane, laboratuar, sağlık ocakları, il sağlık müdürlüklerinin tüm sorunları tespit edilmiş ve bu sorunlara yazılım uzmanları sağlık sistemi çalışanlarının ortaya koyduğu çözüm önerilerinin en makul yönlerinin harmanlanmasıyla çok farklı çözüm yaklaşımları geliştirilmiştir.


Tüm sağlık birimlerinin (Hastane, Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Ocakları, laboratuar, Döner Sermaye Saymanlıkları ) aynı dili konuşan (XML) ve internetin tüm avantajlarını kullanıma sunan yerleşik lokal uygulamaları geliştirilmiştir. Bu uygulamalar sadece Lokal ihtiyaçları olan faturalama, kaçak hasta, entegre hastane birimleri gibi gereksinmelere ihtiyaç vermekle kalmaz, kayıtlı veriden üretilebilen tüm istatistiksel veriyi oluşturur ve yönetimin karar alma mekanizmasının bel kemiği haline gelecek kadar önemli bir rolü üstlenir. Hastaneler günlük sorunlarıyla boğuşmanın çok ötesine gidip, geleceğe yönelik analizler, öngörüler gibi geçmiş verilerin regresyonlarıyla elde edilerek sunulan bilimsel verilerin ışığında kendisini geliştirebilir.


Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS), İl Sağlık Müdürlüğü Bilgi Yönetim Sistemi (İSBYS) ve Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi (NBYS) yazılımları ile sağlık kurumları; Olay Yeri İnceleme Programı ile emniyet teşkilatı ve personelinin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üreterek bilişime olan katkısını devam ettirmektedir


Uludağ Bilişim'in ticari hedefi ise ülke çapında “Yaptığı Reklamla” değil “Bitirdiği İşlerle” tanınan ve kamu ya da devlete ait kurumsal tüm olası alanlarda yenilikçi çözümler üreten bir firma olmaktır.